Chrysokolla - Malachite tumbled stones in 0.5 kg packs

.

Chrysokolla - Malachite, tumbled XL 0.5kg


Congo

Item-No.: 12.03.45.XL
Price: 79.20 EUR