Tharsis dubius (previously Leptolepis knorri)

 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS13
Price: 59.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS14
Price: 49.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS15
Price: 49.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS16
Price: 49.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS023
Price: 64.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS18
Price: 45.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS22
Price: 65.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS17
Price: 98.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS26
Price: 22.00 EUR 

Tharsis dubius (Leptolepis knorri)


Solnhofen, Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken Co., Bavaria, Germany

Item-No.: FOS27
Price: 22.00 EUR