Quarzites, Metaquarzites

Quarzite (Quarzite-Schist)


Granátová skála, Petrov, Jeseníky Mts., Czech Republic

Item-No.: F12_HOR2-09
Price: 15.00 EUR 

Quarzite (Quarzite-Schist)


Granátová skála, Petrov, Jeseníky Mts., Czech Republic

Item-No.: F24_HOR13-23
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F12_HOR2-10
Price: 15.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-13
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-14
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-15
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-16
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-17
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-19
Price: 10.00 EUR 

Thulitic Quarzite


Thulit mine, Sore-Lia, 12,7 km ENE. from Lom, Norway

Item-No.: F24_HOR13-20
Price: 10.00 EUR